Sunday, September 03, 2006

Υπενθύμιση

Υπενθυμίζω ότι το συμπληρωματικό μάθημα θα γίνει την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 4-8 στο Εργαστήριο. Δεν θα υπάρξει άλλη διόρθωση των θεμάτων.Η παράδοση των θεμάτων θα γίνει στο τέλος της εξεταστικής.

Για το ΜΕ Εικαστικές Τέχνες 6, τα δύο τελευταία μαθήματα θα γίνουν 4 και 5/9, 7-9 στο εργαστήριο.

Thursday, July 20, 2006

Editing: 2 αλλαγές

1. Κάθε κέιμενο στα ελληνικά στο http://c-m-c.blogspot.com/ δημοσιεύεται με κεφαλαία, ακόμα και αν το γράφετε με μικρά. Διορθώστε μέσω του editing τα κείμενα που έχετε στείλει, αφαιρώντας τόνους και πνεύματα, έτσι ώστε τα κεφαλαία να διαβάζονται σωστά.

2. Αλλάξτε τη θέση των κειμένων σας: Από τα comments, που τώρα υπάρχουν, μέσα στο ίδιο το post.
[ 2. Change the position of your texts, from the comments section to the main part of the blog, next to the photographs. ]

3. Σκεφτείτε ιδιαίτερα το lay out των posts σας, σε σχέση με τη συνολική εικόνα του blog, όπως τώρα διαμορφώνεται συλλογικά --> H συλλογική εικόνα έχει σημασία, και χρειάζεται να ανα-διαμορφώνεται συνεχώς, καθώς προστίθενται νέες δημοσιεύσεις.
[ consider the lay out of your posts, in relation to the overall image of the blog, as it is
now collectively forming. Collective formation of the blog is important: it is continuously re-formed in time, according to added new posts... ]

:)

Tuesday, July 04, 2006

FOR THE EXAMS IN SEPTEMBER

For the exams in September, publish your work in www.c-m-c.blogspot.com, following the instructions, as we have discussed them in class, and as they also appear here, in my previous post. Τhere will be a feed-back via e-mail until July 20. Last criticism meeting will be in the Laboratory at September, 5, 4-8 pm.

Για τις εξετάσεις τον Σεπτέμβριο, δημοσιεύστε την εργασία σας στο www.c-m-c.blogspot.com, ακολουθώντας τις οδηγίες, όπως τις έχουμε συζητήσει και όπως συνοψίζονται και εδώ στην προηγούμενη ανακοίνωσή μου. Θα γίνει μια σειρά ανταλλαγών mail πάνω στις εργασίες σας, αφού τις δημοσιεύσετε, μέχρι τις 20 Ιουλίου. Η τελευταία κριτική θα γίνει στο Εργαστήριο την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 4-8 μ.μ.

Thursday, June 01, 2006

instructions for publishing your works in the new blog --> www.c-m-c.blogspot.com

1. Shot(Image)1: exact perspective or axonometric, or other illusionistic drawing of your space (without the emblems), in .jpg, horizontal 600 pixels, maximun 30K (save for web option in photoshop).

2. Shot(Image)2: exact perspective or axonometric, or other illusionistic drawing of your space, INCORPORATING EMBLEM of your intervention (image, text, object, action, etc), in .jpg, horizontal 600 pixels, maximun 30K (save for web option in photoshop). Shot2 may be different than Shot1, e.g. Shot2 may be a partial, or different view of Shot1, depending on the scale and nature of your intervention.

3. Both Shots 1 & 2 are published in a SINGLE post in C-M-C.blogspot.com, one Shot next to the other, horizontally (see example in www.c-m-c.blogspot.com)

4. Both jpgs are published via www.blogger.com with the following settings: in Add Image Window: choose layout: left, and image size: medium.

5. In the same post, you need to write the exact location of your space in the city. (setting: letters: small) (see example in www.c-m-c.blogspot.com)

6. Publish your initial text (your personal mnemonic content) in the COMMENTS section, and not in the main body of the blog.

7. If your text needs more than one emblems (interventions, objects, etc.), then publish each emblem (=the 2 Shots) in a separate post. Thus, you may publish different posts at different times, containing the same pattern: image(Shot)1-Empty-space + image(Shot)2-space-with- emblem + location-in-the-city + your-text in the Comment section. If you use many posts, you can have different portions of your text in the Comment section of each post.

Monday, May 29, 2006

ΤΟ ΝΕΟ BLOG ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ...

... ΕΙΝΑΙ ΤΟ www.c-m-c.blogspot.com/
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟ C-M-C :
1. Πλάνο(Εικόνα)1: ακριβές προοπτικό, αξονομετρικό ή άλλο σύνθετο σχέδιο του χώρου σας, σε μορφή .jpg, οριζόντια 600pixels, μέχρι 30 K μέγεθος (με save for web εντολή στο φότοσοπ). (χωρίς έμβλημα)
2.
Πλάνο(Εικόνα)2: προοπτικό, αξονομετρικό ή άλλο σύνθετο σχέδιο του χώρου σας σε μορφή .jpg, οριζόντια 600pixels, μέχρι 30 K μέγεθος, με ενσωματωμένο έμβλημα (εικόνα, κείμενο, αντικείμενο, δράση, κ.α.). Το Πλάνο2 μπορεί να είναι και ένα μέρος, ή μια διαφορετική λήψη, ή μια λεπτομέρεια του Πλάνου1, ανάλογα με την κλίμακα και τη μορφή της παρέμβασής σας.
3. Τα παραπάνω δύο Πλάνα.jpg εισάγονται σε 1 post, δίπλα-δίπλα, οριζόντια (βλ. παράδειγμα στο
www.c-m-c.blogspot.com)
4. Τα παραπάνω δύο jpgs εισάγονται
διαμέσου του www.blogger.com με τα εξής settings στο add image: choose layout: left και image size: medium.
5. στο ίδιο post χρειάζεται να γράψετε που ακριβώς βρίσκεται ο χώρος σας στην πόλη. (Tα γράμματα είναι small.)
6. Το κείμενο (το προς "απομνημόνευση" προσωπικό σας περιεχόμενο) το εισάγετε στο comment και όχι στο κυρίως σώμα του blog.
7. Αν το κείμενό σας απαιτεί μια σειρά περισσότερων εμβλημάτων (αντικειμένων, παρεμβάσεων στο χώρο, κ.λπ.), τότε εισάγετε κάθε ένα έμβλημα σε διαφορετικό post. Έτσι, μπορείτε να δημοσιεύσετε posts σε διαφορετικούς χρόνους, που θα έχουν την ίδια δομή: Πλάνο1-Κενός Χώρος + Πλάνο2_Εμβληματικός Χώρος + Πού βρίσκεται στην πόλη + το κείμενό σας στο Comment.
Αν χρησιμοποιήσετε πολλά posts, το κάθε ένα μπορεί να περιέχει διαφορετικό τμήμα του κειμένου σας στο Comment.εργατικές κατοικίες-πλατείαπλατείαSunday, May 21, 2006

ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ


ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΥΡΩΔΙΑ

Βρετανοί νευροεπιστήμονες κατάφεραν να εξηγήσουν πώς μπορεί μια εικόνα ή μια οσμή να επαναφέρει στο μυαλό μας μια ολόκληρη σειρά γεγονότων. Η περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται ιππόκαμπος «ενορχηστρώνει» οπτικές, ακουστικές και οσφρητικές αναμνήσεις αποθηκευμένες σε διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές. Όπως αναφέρει η ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού Nature, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι οπτικές αναμνήσεις αποθηκεύονται στον οπτικό φλοιό, οι ακουστικές στον ακουστικό φλοιό, κ.ο.κ. Όταν μια οσμή, για παράδειγμα, μας θυμίσει μια μυρωδιά από το παρελθόν, ο ιππόκαμπος αναλαμβάνει να επαναφέρει οπτικές και ακουστικές αναμνήσεις που σχετίζονται με την οσμή αυτή. Παρόλο που οποιοδήποτε ερέθισμα μπορεί να επαναφέρει σύνθετες αναμνήσεις, οι οσμές φαίνεται ότι είναι η κατ' εξοχήν «αίσθηση της μνήμης». Ο Τζέι Γκότφραϊντ, επικεφαλής των ερευνητών στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου, παρατήρησε απ' ευθείας στον εγκέφαλο το φαινόμενο της σύνδεσης αισθητηριακών αναμνήσεων. Οι ερευνητές έδωσαν σε εθελοντές να κοιτάξουν μια σειρά από εικόνες και τους ζήτησαν να συνδέσουν στο μυαλό τους τις εικόνες αυτές με μια σειρά άσχετων οσμών. Αν, για παράδειγμα, η εικόνα μιας πάπιας έπρεπε να συνδεθεί με τη μυρωδιά του τριαντάφυλλου, ο εθελοντής μπορούσε να φανταστεί μια πάπια να περπατά σε έναν ροδόκηπο. Στη συνέχεια, οι ερευνητές κατέγραψαν την εγκεφαλική δραστηριότητα των εθελοντών την ώρα που ξανακοιτούσαν τις εικόνες, αυτή τη φορά χωρίς να μυρίζουν κάτι.Όπως διαπιστώθηκε, οι εικόνες ενεργοποίησαν τόσο τον ιππόκαμπο όσο και την περιοχή του εγκεφάλου που αναλαμβάνει την αίσθηση της όσφρησης. Το ίδιο φαινόμενο πιθανότατα συμβαίνει και με τις άλλες αισθήσεις.Πάντως, ο Γκότφραϊντ υποψιάζεται ότι η σύνδεση των αναμνήσεων μπορεί να γίνει και χωρίς τον ιππόκαμπο. Ασθενείς με βλάβες σε αυτή την περιοχή μπορεί να παρουσιάζουν αμνησία, θυμούνται όμως καθαρά οσμές από την παιδική τους ηλικία. Άγνωστο παραμένει επίσης το πώς ο εγκέφαλος αποφασίσει ποιες αναμνήσεις πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους.
"Η μνήμη συνδέει τις αισθήσεις"
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ FOCUS
Διαβάζοντας το συγκεκριμένο άρθρο του περιοδικού FOCUS ,αναρωτήθηκα αν όντως υπάρχουν μυρωδιές οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη μνήμη .Μπορεί στη πραγματικότητα μια μυρωδιά να έχει τη δύναμη να ενεργοποιήσει τη διαδικασία της μνήμης μας και να επαναφέρει εικόνες ,αναμνήσεις και προσωπικά βιώματα ; Μια εικόνα σαφέστατα μπορεί να το καταφέρει αλλά μια μυρωδιά ; Έτσι λοιπόν άρχισα να αναρωτιέμαι αν υπάρχει μυρωδιά που να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη μνήμη μου και εφόσον υπάρχει ποια είναι . Ενεργοποιώντας λοιπόν την διαδικασία της μνήμης μου ,ενεργώντας δηλαδή αντίστροφα από αυτό που είχα διαβάσει (ότι μια μυρωδιά ενεργοποιεί τη μνήμη) και κάνοντας διάφορους νοητικούς συνειρμούς κατέληξα στο ότι υπάρχει .
ΜΝΗΜΗ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΑΘΩΟΤΗΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΕΣ ΦΙΛΙΕΣ
ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
"ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ"
ΑΝΟΙΞΗ
ΓΑΖΙΑ

Saturday, May 20, 2006

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ

ΜΝΗΜΕΙΟ (το) 1. οικοδόμημα ,στήλη ,άγαλμα ή άλλης μορφής γλυπτό ,το οποίο δημιουργείται προς τιμήν και ανάμνηση προσώπου που έχει πεθάνει ή σημαντικού γεγονότος 2. μεμονομένο κτίσμα ή συνολο κτισμάτων ,που έχουν διασωθεί και διατηρηθεί από προηγούμενη ιστορική στιγμή και παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον 3. έργο τέχνης ή λόγου ,κατ΄επεκτ. οποιοδήποτε αντικείμενο ή κείμενο αποτελεί σημαντικό δείγμα της εποχής του 4. (μτφ) οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί τυπικό δείγμα έκφρασης μιας ιδιότητας στον υπέμετρο βαθμό
ΜΝΗΜΗ (η) 1. η ικανότητα του νου να συγκρατήσει γεγονότα , παραστάσεις , προηγούμενες εμπειρίες , εικόνες , μυρωδείες κ.λ.π. και να τα ανακαλεί με το κατάλληλο ερέθισμα 2. η λειτουργία του νου κατά την οποία συκρατεί και ανακαλεί γεγονότα , παραστάσεις , εμπειρίες κ.λ.π. , καθώς και ο χώρος του νού στον οποίο υποτίθεται ότι διατηρούνται αυτά 3. η ικανότητα κάποιου να θυμάται , όπως αντανακλάται στις πράξεις και τις αποφάσεις του 4. η ιδιαίτερη ανάμνηση που έχει αφήσει νεκρό πρόσωπο ή γεγονός του παρελθόντος 5. η ανάκληση στον νου , η (υπ)ενθύμιση 6. σύνολο παραστάσεων και εμπειριών που έχουν βιωθεί κατά το παρελθόν
ΜΝΗΜΟΝΕΥΩ ανακαλώ στη μνήμη των άλλων , αναφέρω
ΜΝΗΜΟΝΙΚΟΣ 1. αυτός που σχετίζεται με τη μνήνη και τις λειτουργίες της 2. μνημονικό (το) η ικανότητα κάποιου να διατηρεί και να ανακαλεί στη μνήμη του ( γεγονότα) 3. μνημονική (η) η διαδικασία ή τεχνική της ενίσχυσης και ανάπτυξης των δυνατοτήτων απομνημονεύσεως και ανακλήσεως πληροφωριών ΣΥΝ . ΜΝΗΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

Monday, May 15, 2006

παρατηρήσεις

"πυκνοληψία": τυπικό φαινόμενο των γρήγορων μετακινήσεών μας στο αστικό τοπίο, που δεν αφήνουν ίχνη στη μνήμη, προκαλώντας την απώλεια των σημείων αναφοράς και συνεπώς των σημαδιών

η λογική της γλυπτικής είναι μάλλον αδιαχώριστη από αυτήν του μνημείου
πρόκειται για αναπαραστατική μνημόνευση

"μη-τόπος": τόπος μη-ταυτότητας, μη-ιστορικής αναφοράς, μη-ενσωμάτωσης της μνήμης

Monday, May 08, 2006

Ακτή ΕΟΤ

ΑΚΤΗ ΕΟΤΟι εγκαταστάσεις του ΕΟΤ στην Πάτρα θα έλεγε κανείς πως αποτελούν σήμερα έναν αποκομμένο κρίκο από την χωρική αλυσίδα της πόλης. Ενώ υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να είναι ένας από τους πιό ζωντανούς χώρους και ο κύριος χώρος αναψυχής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει.

Σήμερα όποιος επισκευτεί τον χώρο, θα συναντήσει έναν ανθισμένο τόπο μοναδικό ο οποίος αναπτύσεται μεταξύ των ανθρωποποίητων μορφών. Τα ίχνη του χρόνου είναι αισθητά σε όλες τις επιφάνειες των μορφών και διαφέρουν ανάλογα με το υλικό. Το φυσικό στοιχείο με τον χρόνο γίνεται όλο και πιό έντονο με σκοπό να καλύψει ότι τεχνητό έχει απομείνει. Διασχίζοντας τον χώρο των εγκαταστάσεων συναντάμε αντικείμενα-ίχνη τα οποία μας αποκαλύπτουν τις χρήσεις που είχε στο παρελθόν ο χώρος ενώ μέσω της μνήμης σχηματίζουμε εικόνες από τις δραστηρίοτητες που θα λάμβαναν χώρα εκεί όταν ο χώρος ήταν σε λειτουργία.

Μερικά από αυτά τα αντικείμενα είναι τα παρακάτω:
Sunday, May 07, 2006

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΒΗΜΑ 1: 15 ΜΑΙΟΥ.
1. ΕΥΡΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ: 28Χ28 ΕΚ.
2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ): ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ.
3. ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟΜΗ.
(ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΚΟΠΙΔΙ, ΚΟΛΛΑ, ΜΟΛΥΒΙ, ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΓΚΡΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΑΜΠΤΟ ΟΝΤΟΥΛΕ 28Χ28 ΕΚ.)

ΒΗΜΑ 2: 22 ΜΑΙΟΥ.
2. ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΤΗ ΔΡΑΣΗ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.

ΒΗΜΑ 3: 29 ΜΑΙΟΥ.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΩΝ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ BLOG.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΜΙΑΣ ΜΑΛΛΟΝ ΜΙΚΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 6: Η ΠΟΛΗ, Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΒΑΤΙΣΣΑ. ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΟΙΚΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ.

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΙΟΥ. ΠΑΡΑΘΕΣΤΕ ΩΣ ΣΧΟΛΙΟ ΕΔΩ, Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤH ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ, ΣΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ GUY DEBORD: ON THE PASSAGE OF A FEW PERSONS THROUGH A RATHER BRIEF UNITY OF TIME. Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ.

ΑΚΟΜΑ: ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ, ΣΤΙΣ 6:3Ο, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ Η ΤΑΙΝΙΑ ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.

Monday, April 10, 2006

epifaniaka


enas toixos pou borei na sigratisei mnimes
akoma k kati to (sxetika) disdiastato borei na ferei pano tou mnimes
dio tunnel pou xekinane stin epifaneia aftou tou toixou k kaneis den xerei pou kataligoun, boroun na travixoun tis mnimes mesa tous k pano ston toixo

Friday, April 07, 2006

PROJECT MIMOZA

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΙΜΟΖΑ, ΜΝΗΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΑΣ-ΜΠΡΑΛΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 11-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ 1-3 ΜΑΙΟΥ. ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ Η ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΑ. Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Η ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ Η ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ.

Tuesday, April 04, 2006

B_us(e)


Monday, April 03, 2006

κλίμακες και επίπεδα

Sunday, April 02, 2006

mnemon-eika ?

Saturday, April 01, 2006

εργατικές κατοικίες

εργατικές κατοικίες νέου δρόμου
Χτίστηκαν επι δικτατορίας Παπαδόπουλου

μακροκλίμακες
και
μικροκλίμακες

Κων/νος Μαστορόπουλος,ζωγράφος/ντεκορατέρ,μένει εκεί 15 χρόνια

3άρι διαμέρισμα

Δεν χρησιμοποιούν την κύρια είσοδο,
όλοι μπαίνουν απο την αυλή που οδηγεί στην κουζίνα.
Οταν έχουν γιορτή ανάβουν τα χρωματιστά φωτάκια στην αυλή. Τις άλλες μέρες όχι γιατί "ε, μη νομίζουν ότι έχω και ρεστοράν!".
Η γιαγιά που μένει απέναντι του επιδιορθώνει τα ρούχα και εκείνος της χάρισε έναν πίνακα με θέμα το Χριστό.
Το σπίτι αυτό δεν το πουλάει γιατί το πονάει, έχει ρίξει χρήμα σ'αυτό. Έβαλε αλουμινένια κουφώματα, άλλαξε τις πόρτες και τα πλακάκια. Άλλωστε "Δε θέλω εγώ μαζονέτα. Δε μου αρέσουν εμένα αυτά".

μαρίνα+αγγελική